Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Meira Nova Oy
Palkkitie 10
04300 TUUSULA

Rekisterin nimi

Meira Novan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa rekisterinpitäjälle yhteydenottoa varten.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: yhteyden ottaminen palvelujen tarjoamista varten, asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, sähköposti, puhelinnumero, työnantajayrityksen nimi ja Y-tunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan luovuttamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Meira Novan markkinointitoimenpiteitä voidaan kohdistaa rekisteriin ilmoittautuneille henkilöille. Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta Meira Novan ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Meira Novan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot sijaitsevat Meira Novan suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Meira Nova Oy, Hallinto, Palkkitie 10, 04300 TUUSULA